cd trolskaNærværende anmelder er ikke i stand til at definere begrebet ”troldemusik”, men Trolska Polska er et ganske godt bud på, hvordan den kan lyde. Man fristes også til at tilføje, at Martin Seeberg nødvendigvis må være involveret, når begrebet skal materialiseres – hvad han altså også er, både som udøvende og som komponist af al musikken. Det er ikke svært at trække linjerne tilbage til andre projekter, som Seeberg har været involveret i, herunder Valravn, Virelai og Sorten Muld.

Trolska Polska definerer deres musik som værende nordisk/skandinavisk, og som oftest, når det er udgangspunktet, er det danske tonesprog stort set fraværende. I andre europæiske lande beskriver man, let forenklet udtrykt, dansk folkemusik som lys og munter, mens den tilsvarende i de øvrige nordiske lande opfattes som nærmest en modsætning. Dyster og karakteriseret ved mol-tonearter. Denne musik emmer af dybe dale, dystre granskove og mystiske mørke søer. Den danske traditions fremherskende påvirkning sydfra slår ikke meget igennem her.

Som navnet antyder, henter Trolska Polskas Seeberg-kompositioner mest inspiration fra den svenske tradition, og det er i grunden lidt en skam, al den stund det langt fra er første gang, danske musikere udtrykker sig med den dialekt. Man kan så let blive ramt af den opfattelse, at broderlandets musik i lidt for mange år har fyldt lidt for meget i den danske folkemusikverden – den svenske musiks kvaliteter i øvrigt ufortalte. Det skal dog retfærdigvis siges, at der er undtagelser på pladen, som gør forbeholdet til skamme.

De beskrevne indvendinger bevirker, at anmelderen får en fornemmelse af at have hørt noget lignende før, og det er ærgerligt, for det hele er i høj grad veltænkt, velkomponeret og velspillet. Den komplekse lyd af diverse strenge-, blæse- og rytmeinstrumenter, tilført tilpas sære vokale udladninger, yder kompositionerne af modal og anden fortidig karakter fuld retfærdighed, og man fornemmer umiddelbart, at Seeberg har opnået præcis det, han ville med sin troldemusik.

Kan man fortrænge sin ”svedofobi” – hvis man overhovedet har en sådan – er ”moss” en aldeles glimrende, stemningsmættet og særdeles velspillet plade, og anmelderen kan næsten se troldene dukke frem fra hjørner og kroge. De skal være så velkomne, de kære væsner.

CD:Trolska Polska: “moss” – GO´ Danish Folk Music.