phoenix cd nu

Et af dansk folks mest etablerede navne er aktuel med denne cd, som selvfølgelig kun kan hedde Phønix nu!

Det er som altid en oplevelse at høre Phønix’ sprudlende numre, som holder til mange gennemlytninger, før man ikke længere opdager nye detaljer. Stemme- og instrumentbehandlingen er overlegen, det musikalske overskud stort og lyden flot. Det er et særkende for Phønix, at musikken netop ikke er melodier og sange sat i arrangement, men ”numre” – altså musikstykker med hver sin egen indre sammenhængskraft. Ikke traditionel musik tilsat nutidige toner og rytmer, og heller ikke nutidig musik tilsat større eller mindre traditionselementer, men altså: sin helt egen musik. Og måske også sin helt egen genre.

Musikalsk er det enestående, at Phønix får så mange forskellige klangbilleder ud af de forholdsvis få instrumenter – og så mange forskellige genrereferencer med i sit udtryk. Det er også enestående i dansk folkemusik, at der ikke er en eller flere violiner med. Måske hænger de to ting ovenikøbet sammen: En violin ville nok stikke af fra den homogene og særlige Phønix-klang.

De instrumentale numre og mellemspil er en historie for sig selv. Selv om Karen Moses sangmelodier er glimrende, er det især i det instrumentale, at de kompositoriske evner viser sig. Det er yndefulde og rytmiske melodier, som i nogen grad er nutidige, men som også læner sig op ad traditionel dansemusik.

Tekstmæssigt er det business as usual: Folkeviser. For denne anmelder bliver visernes univers i længden en lidt todimensionel og børnesangslignende affære, som fortæller de samme få historier om og om igen – med samme begrænsede følelsesregister og samme gammeldags sprogbrug. Enkelte numre er endog så svære at få tag i rent tekstmæssigt, at man er nødt til at konsultere Phønix’ website for at se de trykte tekster. Men tekstuniverset og den gentagne brug af ”kælling” og ”røv” er lidt hiphoppet og appellerer givetvist til skolekoncert-publikummet, som i en del år har været en fremtrædende del af Phønix’ målgruppe.

Selv om man næsten kunne sige, at folkeviserne er selve grundlaget for Phønix’ musik, så kunne Phønix sagtens – på samme musikalske platform – arbejde med et mere tidssvarende og relevant tekstunivers.

Phønix nu er en spændende oplevelse af et band i bevægelse, som med lang rutine og stort musikalsk overskud yder et markant bidrag til den danske folkscene – lige nu!

http://www.phonixfolk.dk/