Da Statens Kunstråd for knap to år siden besluttede, at der skulle en ny struktur til for at styrke udviklingen af det musikalske miljø og talenterne, valgte man at udpege Odense Musikskole som et af de syv nye centre.

Netop på MGK (Musikalsk Grund Kursus) Fyn har man nu oprettet en folkemusiklinje, der begynder til august med foreløbig fire elever.

Her vil eleverne blive undervist i hovedfag, sammenspil, musikkundskab og dans. Sammen med den rytmiske linje vil man få teori og hørelære, klaver og projekttimer i SSB og kor.

Optagelsesprøverne finder sted i Odense 10.-12. april, men allerede mandag 16. januar er der informationsmøde på Odense Musikskole, mens der er tilmeldingsfrist 1. februar.

MGK er et treårigt overbygningskursus, og på Odense Musikskole går i alt 35 til 40 elever fortrinsvis mellem 14 og 25 år. Undervisningen er gratis, og holdundervisningen foregår tre eftermiddage/aftener om, ugen, mens det øvrige skema tilrettelægges med eleverne.

Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og forberede de unge til optagelse på en videregående musikuddannelse.

www.odensemusikskole.dk