I dag (lørdag 2. marts) kl. 13 afholder den nye folkemusikorganisation generalforsamling i Det Bruunske Pakhus i Fredericia. Den blev stiftet efter et møde samme sted for fire måneder siden, og nogle af de dengang valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Formand for bestyrelsen er Eskil Romme, og bestyrelsen består af både ældre og yngre kræfter inden for folkemusikmiljøet i Danmark.

Organisationens vedtægter er til debat og skal i den udgave, generalforsamlingen bliver enige om, vedtages i dag. Mød op hvis du har interesse i at melde dig ind og dermed have stemmeret. Man kan også melde sig ind ved at overføre de 100 kroner, som et medlemskab koster pr.person (der er desuden mulighed for foreningsmedlemskab).

Man kan læse mere på www.folkdanmark.dk. Dvs. man kommer ind på one.com, går derefter på fb og scroller ned for at finde Folk Danmark. Organisationen, ikke radioen. Lidt bøvlet, men mon ikke det kun er et spørgsmål om tid? Vedtægterne kan jeg ikke lige finde.

Rootszone.dk deltager og skriver løbende om folkemusikkens nye organisation.