Indtil nu er der udnævnt 25 danske rigsspillemænd siden denne ordnings indstiftelse i 2012. Inspirationen kommer fra den 100 år gamle svenske ordning, som tæller ca. 300 nulevende riksspelmän. Også i Norge og Finland har man rigsspillemænd, så nu kan vi for alvor tale om skandinavisk kulturarv, som kalder på både respekt, livsglæde og beundring.

dwight foto allan

Dwight Lamb

Tirsdag d. 16. maj holdtes en stor og velfortjent fest for disse nye, danske rigsspillemænd med pris- og bevisoverrækkelser samt masser af musik og dans. Diverse rigsspillemænd, ROD og mange flere medvirkede, humoristisk, afslappet og kyndigt introduceret af nationalparkchef og violinist mm. Poul Bjergager, der også er formand for Danmarks Rigsspillemænd. De nye, som fik diplomer og nåle i forskellige metaller, var: Anders Chr. N. Christensen, Mette Kathrine Jensen Stærk, Al Damlund, Dwight Lamb, Rune Tonsgaard Sørensen, Kazio Kirpaul, Claus Fossing og Hans Leonardo Pedersen (alle tre i Polcalypso Trio), Anja Præst Mikkelsen og Anelise Knudsen. Håber jeg ikke har glemt nogen!

Prisoverrækkelse og koncert foregik på det stemningsfulde gamle Hofteater på Christiansborg i København, hvor Struensee tilbragte sin sidste aften i frihed. Bagefter var der så bal på Vartov, hvor Grundtvig var præst i sine sidste mange år. Så traditionen fornemmedes tydeligt blandt de næsten 200 tilhørere og de mange dygtige dansere. Jeg prøvede selv, kyndigt vejledt, at lære dansekunsten og har klare forhåbninger om i hvert fald at kunne gøre det bedre næste gang. Men sjovt var det i hvert fald!

nikolaj anja + ROD foto allan

Nikolaj Busk, Anja Præst + medlemmer fra ROD

Samme aften var det dansk-amerikanske Dwight Lambs 83 års fødselsdag. Han var på scenen, og vi sang selvfølgelig ”I Dag Er Det Dwights Fødselsdag”, vel vidende at den ældre herre måske ikke mere agter sig til Danmark. Også den amerikanske ambassadechef var mødt op for at hilse på ham, aftenens nestor og naturlige omdrejningspunkt, en mand der på bedste vis har formået at holde liv i den danske tradition ”over there”. Når dette skrives, er han sammen med Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge stadig på Danmarksturné, hvor de genoplever, hvorledes musikken igennem mere end 100 år er vandret fra Vendsyssel via USA tilbage til Vendsyssel.  Trioen kan bl.a. høres på Bartof Station lørdag d. 20. maj kl. 20 i København.

Kulturminister Mette Bock var ligeledes til stede. Hun understregede i sin tale, at når man synger og spiller sammen, kan man ikke skændes bagefter – en viden, der var god at tage med over på Christiansborg, som hun sagde. Hun hæftede sig ved, at spillemandstraditionen er et stykke vaskeægte Danmarkshistorie: ”Hold fast i traditionen, men vær åbne over for fornyelse”! De mange unge musikere, ikke mindst fra ROD, der samler musikere mellem 15 og 25 år, garanterer, at traditionen nok skal holde, kunne tilhørerne tydeligt fornemme.

Anders Chr. N. Christensen til venstre og Leonardo Pedersen i midten. plus minister foto allan

Anders Chr. N. Christensen og kulturminister Mette Bock

Det vrimlede selvsagt med rigsspillemænd, almindelige spillemænd og musikglade mennesker. For nu blot at nævne nogle enkelte: Mette Kathrine Jensen Stærk, Lilian og Gitte Vammen, Al Damlund, Anja Præst Mikkelsen… Mette Bock nævnte i sin tale, at man selv i Caribien danser i kvadriller stadigvæk – så spillemandsmusikken har sat globale spor. For at understrege dette var det Polcalypso Trioen, der sluttede af på festlig vis, så man i sit hoved kunne høre olietrommerne synge. En fin markering og synliggørelse af den stolte, danske rigsspillemandsinstitution, som emmede af spilleglæde denne festaften!

Og så var der bal bagefter... Fotos: Allan E. Petersen

Og så var der bal bagefter… Fotos: Allan E. Petersen