Meditativ verdensmusik med dansk-indisk trio.

Guitaristen John Sund er primært kendt fra jazzmiljøet, men han har også beskæftiget sig med verdensmusikken, dette meget brede begreb, som firkantet udtrykt rummer al musik med rødder i folkemusikken uden for Europa og Nordamerika. Sund har på denne plade udtrykt sig musikalsk i samarbejde med den kendte og virtuose indiske bambusfløjtespiller Shashank Subramanyam, suppleret af den unge, ligeledes indiske, percussionist Phalgun Parupalli.

Udgangspunktet er primært den klassiske indiske tradition, hvilket Sund klart vedkender sig, men Shashank bevæger sig angiveligt også ud i områder, han aldrig ville have betrådt inden for den klassiske tradition. Den indiske tone er trods det markant hørbar, i hvert fald med disse vestlige ører. Et enkelt spor er traditionelt, men ellers har begge solister bidraget med originale kompositioner. Trods ovenfor nævnte betragtninger er forskellen til at høre, men stadig er udgangspunktet som nævnt den traditionelle indiske tonalitet. Her er harmonik, og dermed becifring, principielt fraværende og antydes alene i melodilinjerne og de anvendte skalaer. Dette forhold er med til at give musikken den, i vore vestlige ører, så meditative atmosfære, som vi først og fremmest kender fra sitarmesteren Ravi Shankar, som også – via George Harrison – var Sunds første indgang til den indiske musik.

Måske med vandpibe

Musikken er i traditionens improvisatoriske ånd indspillet på en enkelt dag – uden egentlig forudgående øvning udover udveksling af kompositionerne. Alle tre musikere er teknisk set aldeles kapable og med hver deres basis vel hjemme i deres improvisationer. Denne vurdering voves trods nærværende anmelders beherskede indsigt i den indiske musikalske verden. En slig begrænsning indebærer også vanskeligheder med hensyn til at give en forbrugervenlig vurdering af musikken. Det må være et præference- og temperamentsmæssigt spørgsmål, hvorvidt man synes om tonerne, men det åbne, musikalske sind kan næppe være upåvirket ved afspilning af denne stemningsmættede plade med appel til musiknydere inden for flere genrer. I hvert fald står anmelderen som antydet inde for musikernes beherskelse af tonestof og instrumenter og den derpå funderede udførelse af materialet. Om der tillige skal anbefales en vandpibe eller andre stimulerende nydelsesmidler som oplevelsesfremmende tilbehør, må stå åbent for den enkelte.

John Sund: Akustisk guitar.

Shashank Subramanyam: Bansuri (bambusfløjte).

Phalgun Parupalli: Mridangam, Kanjira (percussion).

CD: Sund, Shashank, Phalgun: Here and Now – Gateway Music, AJSCD-02