Gruppen Phønix kan i år fejre, at der har været gang i tonerne i 20 år. Godt nok hed de Fritterne de første 5 år, men hvad, det er de samme 2 musikere der har dannet grundstammen hele vejen igennem, nemlig Jesper Vinther Petersen med sin harmonika og Anja Præst Mikkelsen med sin klarinet og basklarinet. De to har en væsentlig andel i gruppens særlige lyd.

Vi præsenteres for et udvalg af ”skæringer” fra hele det særdeles produktive studieliv, og bortset fra Den gamle reinlænder fra 1993 er Phønix-lyden umiskendelig. Spillet har altid været lidt ”forfinet”. Der er ikke meget ”skide-værre-med-at-der-fiser-en-tone-bare-det-swinger” over det. Det har langt hen ad vejen været lidt et problem al den stund at musikken ikke rigtigt fik lov at komme op at pumpe på et vedholdende rytmisk grundlag. Basklarinetten, harmonikaens venstre hånd og slagtøjet fik ikke lov til at finde sammen, og der var for megen præcisions- og arrangementstrang. Denne svaghed er tydeligvis mindsket gennem årene, men lyden fornægter sig stadig ikke. Man kunne – lidt firkantet – sige at den er mere kammer- end folkemusik i sit udtryk.

Denne kritik skal imidlertid ikke sløre det faktum at vi har med ganske dygtige musikere at gøre. Allerede tidligt i forløbet stod det klart, og har på sin egen måde præget musikken. Selvkomponeret musik har tidligt været en væsentlig del af repertoiret, og uden på nogen måde at forklejne de øvrige står det tydeligt at Kristine Heebøll har vist sig som en specielt fin og melodiøs komponist. Hun er jo som formentlig bekendt ikke længere en del af Phønix.

I det hele taget er denne skive en god mulighed for at få et overblik over denne specielle gruppes karriere, men set fra denne vinkel er det en skam at der er valgt en rækkefølge af numrene der ikke er kronologisk. Man skal blade noget rundt i bookletten for at få styr på kronologien – eller surfe rundt med remoten for at fange udviklingen tydeligt. Det hele er nok også ment mere som et ”jubilæumstidsskrift” end et middel til musikhistorisk forskning. Og for at der skal være en grund til at købe ”20”, hvis man har de andre i forvejen, er der strategisk og traditionelt for slige udgivelser tilføjet tre ikke tidligere udgivne numre. Et fra 2000 og to fra sidste år.

Har du mindre kendskab til Phønix´s bagkatalog, har du her en glimrende oversigt med albummets 18 spor spændende fra 1993 til for nylig.

Phønix: ”20”

GO’ Danish Folk Music (2010)

Nils Thorlund