Ostinat Expressen daterer sig i udspringet tilbage til midten af 1990´erne, men holdt sig senere i ro nogle år, før de igen tog fat i 2012. I første runde blev det til debut-cd´en ”Vals til en prinsesse”, hvilket er med til at forklare titlen på den nu foreliggende ”Spor 2”. Den antyder også, at expressen har skiftet spor, og i forhold til den tidligere besætning kan tilføjelsen af Magnus Heebølls percussion godt kaldes et sporskifte i retning af mere spændstighed, nuancering og nutidighed i udtrykket. Det bliver det ikke ringere af.

cd-ostinal-ekspresUdover violin og harmonika som melodiførende instrumenter er Julie Heebølls klarinet med til at give kvintetten sit personlige lydbillede, og man må i øvrigt sige, at de gode togførere kan deres metier. De øvrige navne, Ivan Damgård, Jesper Vinter og Steffan Søgaard, beretter noget om kvalitetsniveauet.

Navnet Ostinat Expressen fortæller om de ombordværendes glæde ved ostinater, gentagne basfigurer, og det kan være en kompositorisk begrænsning. Melodierne, de fleste komponeret af Damgård og Heebøll, forholder sig dog forholdsvist afslappet til ostinatbindingen og er derudover fyldt med fine finurligheder. Alligevel er det ikke primært den gode melodi, der er satset på, men mere det rytmiske fundament, understøttet af den tilførte percussion. Ad den vej er navnet fortsat retfærdiggjort.

Et forsøg på en overskrift kunne være nykomponeret rytmisk musik, baseret på de nordiske folketraditioner og let krydret af world og jazz. Nogle ville sige nutidig folkemusik, og her kommer den komplicerede, men nok så relevante debat.

Folkemusikken har i lighed med jazzen udviklet sig væk fra sin traditionelle basis og i retning af kompositionsmusik, delvist frigjort fra sine oprindelige folkelige funktioner i givne miljøer. Set i forhold til den akademiske definition er musikken på ”Spor 2” nøgternt set slet ikke folkemusik, omend kompositionerne bygger på folkelige musikalske dialekter. Også klassiske komponister har jo begået værker på en tilsvarende basis. Læserne kan selv fortsætte debatten og gøre sig egne overvejelser.

Lad os her fjerne brillerne fra næsetippen, glemme alt om genredefinitioner og lytte til Ostinat Expressens skaberværk med åbne sind. Det er engang blevet sagt, at der findes to slags musik: God og dårlig. Der er ikke så megen debat om, at denne musik skal rubriceres under førstnævnte kategori. Så pyt med, hvad vi skal kalde det.

www.facebook.com/OstinatExpressen

https://soundcloud.com/ostinatexpressen