stormGanske få gange om året har man mulighed for at høre de fem dygtige spillemænd, der tilsammen kalder sig Rasmus og spiller 1700-talsmusik på violiner med mere. Det har de gjort siden 1983, og kun i fire af de mange år har Rasmus, som bandet kalder sig i daglig tale, ikke givet koncerter, kan man se på hjemmesiden. I alle de resterende år er det blevet til alt imellem fire og 10 koncerter – i år bliver der foreløbig tale om tre stk. Den første er onsdag d. 13. april, og det sker i Brahetrolleborg Kirke kl. 19.30, den næste er i løbet af FolkBaltica Festival. Den foregår i Nygadehuset i Aabenraa d. 30. april kl. 15. Næste gang bliver, som det ser ud nu, i oktober.

De fem musikere har spillet i andre sammenhænge igennem de mange år. Især den ene spillemand har i alle årene gjort sig stærkt bemærket i det ganske land. Han hedder nemlig Lars Lilholt og er med i et andet lille band. En anden er Michael Sommer, som indimellem skriver her på siden. Begge spiller violin, men Sommer også bratsch, cello og oktavviolin. Også Ove Andersen og Bent Melvej spiller violin (og sidstnævnte også bratsch), mens Benny Simmelsgaard lægger kontrabasbunden. Alle er de rutinerede musikere og folkemusikere med et mangeårigt forhold til både dansk og international folkemusik.

Men hvorfor Ramus? Jo, gruppen baserer sig på musik skrevet af den fynske bondesøn Rasmus Storm, der blev født i 1733 som søn af en stil netop Brahetrolleborg. Han påbegyndte sin nodebog i 1760, men det vides ikke, hvor han lærte musikken. Denne bog opbevares på Dansk Folkemindesamling, og i det hele taget har vi i Danmark et musikalsk kildemateriale, som er i særklasse i Europa: Det er håndskrevne nodebøger, som har tilhørt amatørmusikere af alle slags langt tilbage i tiden. Alene fra 1700-tallet kendes mere end 50 af disse nodebøger. Rasmus har engageret sig i denne musik i mere end 30 år, og den udgav allerede i 1983 en LP med arrangementer af Storms melodier (den kom som CD i 1999). I 2003 udgav de ”Dansk 1700-talsmusik” og omfattede melodier af bl.a. de teologistuderende brødre Bast, af den færøske sprogforsker Svabo og sømand Niels Gottlob.

http://www.rasmusstorm.dk/