Rootszone har modtaget nedenstående pressemeddelelse:

Stiftende møde for organisationen Folk Danmark – Roots og Folkemusik i Danmark.

Hermed viderebringes pressemeddelelse fra Fredericia-udvalget. Spørgsmål og andre henvendelser vedrørende dette kan rettes til arrangementets indkaldere ( mortenalfred@gmail.com) og ikke til WMDs sekretariat for folkemusik.

“Alle, der arbejder med folkemusik på et professionelt plan i Danmark, indkalder herved til stiftende møde for organisationen Folk Danmark. Navnet på organisationen foreslås givet undertitlen Roots og Folkemusik i Danmark.

Det stiftende møde finder sted tirsdag 30. oktober fra kl. 13.30 til 17.00 på Det Bruunske Pakhus i Fredericia.

Efter mødet giver DJBFA, DPA, DMF og DAF et måltid mad.

Inden mødet fremsendes diverse materiale, herunder dagsordensforslag, vores brev til kunstrådets musikudvalg og deres svar til os. Kontakt: Morten Alfred Høirup mortenalfred@gmail.com

Mange hilsner Fredericia-udvalget

Poul Henrik Jensen, Kristian Bugge, Erik Grip, Peter Eget, Henrik Jansberg, Eskil Romme, Anders Laursen & Morten Alfred Høirup”